top of page

NEDEN ? Gifted CODER Mersin

                   Boyutları küçülen, fiyatları düşen, işlem hızı artan bilgisayar ve türevi cihazlarla hızlı internete erişim tüm dünyada hızlandı ve kolaylaştı. Ülkemizde de 2013 TÜİK rakamlarına göre 16-74 yaş aralığında bilgisayar ve internet kullanım rakamları sırasıyla %49,9 ve %48,9’dur. İnsanların evlerine hızlı internet ile bilgisayar ve türevi cihazları satın alma oranı hızla artmaktadır.

                  Evlere giren hızlı internet ve bilişim cihazları sayesinde çocuklarımızın da bilişim cihazlarını kullanma oranı gün geçtikçe artmaktadır. Yine TÜİK verilerine göre 6-15 yaş arası çocuklarda                   bilgisayar kullanma yaşı ortalama      8 iken 6-10 yaş grubunda ortalama bilgisayara kullanmaya başlama yaşı 6’dır. 11-15 yaş grubunda ise 10’dur.    

           

             Aynı araştırmaya göre 6-15 yaş arasındaki çocuklarımızın yaklaşık %45,6’sı hemen hemen her gün internet kullanmaktadırlar. Çocukların ağırlıklı olarak ödev yapmak, oyun oynamak ve sosyal medya ortamlarına katılmak için interneti kullandığı görülmektedir.

                                             

          Diğer yandan, son yıllarda eğitimcilerin ve anne-babaların bilgisayar ve internete karşı olumsuz bir algı geliştirmeye başladıkları gözlemlenmektedir. Çeşitli devlet kurumlarının da desteğiyle artan sayıda konferans ve etkinlikler kapsamında  çocukların bilişim ve internetten korunmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

          Bu tür konferans ve etkinliklerin oluşturduğu “iklim” anne-babaların kaygılarını artırmakta ve ebeveynler ya bilgisayar/internet satın almayı geciktirmekteler veya var olan cihazların çocukları tarafından kullanımına kısıtlamalar getirmektedirler.

 

           Bilişim teknolojilerinin gayrı safi milli hasılaları üzerinde doğrudan veya dolaylı önemli etkisi olan ülkeler değil yasak getirmek bireylerin bilişimle iş yapabilme farkındalığı ve becerisi kazanma sürecini mümkün olduğunca erken yıllara çekmektedir.

         

         Diğer sektörlere getirdiği dinamizm görmezden gelinse bile, bilişim sektörü ABD gayrı safi milli hasılasına yıllık %7 gibi (1 trilyon dolar) gibi bir katkı sağlamaktadır.

 

          Üniversiteler ve şirketler tarafından çocuklara yönelik çok basit ve kullanımı kolay programlama platformları geliştiren ABD’de, son yıllarda çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, şirketlerin ve kamu kuruluşlarının desteğiyle özellikle yazılım geliştirme becerisinin ve alt yapısının erken yıllara çekilmesi yönünde büyük çaba harcanmaktadır.

                       

Aralık 2013'de ABD'de politikacısından, sanatçısına, bilişim firmalarından üniversitelerine müthiş bir destekle gerçekleştirilen "Hour of Code" etkinliklerine 16 milyon ve yine 1 ay önce çeşitli Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen "Code Week EU" etkinlikleri kapsamında düzenlenen 300 çalıştaya onbinlerce öğrenci katıldı.         

         

            İki etkinliğin de amacı ilkokuldan başlayarak yeni nesillerin bilgisayar ve internet teknolojileri ile erken yaşlardan itibaren üretim yapabileceklerin farkına varmalarını sağlamaktır. Bu farkındalık, ülkeler için çok kritik bir konu, çünkü toplumlar önümüzdeki yıllarda bilişimle üretim yapma seviyelerine göre ayrışmaya başlayacaklar.

 

 

              "Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı" Gifted CODER/Mersin projesinin amacı, genellikle bilişim teknolojilerinin tüketim boyutuna odaklanan toplumumuzda yetişmekte olan çocuklarımızın BT araçlarının aynı zamanda bir üretim ve değer yaratma aracı olduğu algısına ve farkındalığına erken yaşlarda sahip olmalarını sağlamaktır. Günlük olarak kullandığı web sitelerini ve bilgisayar oyunlarını kendisinin de geliştirebileceğinin farkın

bottom of page